Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Λήμνου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 14.03.2019

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2019, ύστερα από αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος Λήμνου, και κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης του Γ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ

στάση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Λήμνου την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, από τις 12:00 – 14:00, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι του Νομού να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο νοσοκομείο της Λήμνου.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Ν.Τ. Λήμνου – Κήρυξη Στάσης Εργασίας 14.03.2019