Πλήρης δικαίωση του ΣΕΗ – καταπέλτης η απόφαση της Επ. Εργασίας για τις συμβάσεις στο Εθνικό Θέατρο

Συνάδελφοι στις 27/7/2016 το Σωματείο προσέφυγε στην επιθεώρηση εργασίας καθώς διαπιστώσαμε μαζική καταπάτηση της ΣΣΕ που είχαμε συνάψει με το Εθνικό Θέατρο. Πάνω από 150 συμβόλαια ήταν παράνομα.

Στις 23/12 εκδόθηκε η απόφαση της επιθεώρησης εργασίας όπου δικαιώνει πανηγυρικά τους ισχυρισμούς του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όχι μόνο όσον αφορά το ειδικό ζήτημα τήρησης των συμφωνηθέντων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε το Εθνικό Θέατρο να μαγειρέψει τα δεδομένα, να βαφτίσει το ψάρι κρέας, κάτι που δείχνει τί έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.

Παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα:

“….Ισχυρίζεται ειδικότερα(σ.σ. το Εθνικό Θέατρο) ότι ο αριθμός των απασχολούμενων ηθοποιών κατά την χειμερινή περίοδο 2015-2016 και θερινή περίοδο 2016 ανήλθε σε 229 ηθοποιούς ενώ ο αριθμός συμβάσεων που συνήψε το Εθνικό κατά την ίδια επίδικο περίοδο, ανήλθε σε 251….

…. προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσκομίζει σχετικό κατάλογο ηθοποιών- υπευθύνων σκηνής….. (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας)….

….. Από τις ως άνω διατάξεις, συνάγεται υποχρέωση του Εθνικού Θεάτρου…….για την κατάρτιση τουλάχιστον 100 συμβάσεων οκτάμηνης διάρκειας για περίοδο Σεπτεμβρίου – Απριλίου,100 πεντάμηνης διάρκειας για περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου…….σκοπό έχει την διασφάλιση της όσο το δυνατόν μακρότερου χρόνου διάρκειας ει δυνατόν και ετήσιας διάρκειας για τους ηθοποιούς………

Εν προκειμένω δεν αποδείχθηκε από το Εθνικό Θέατρο ότι έχει τηρηθεί το ως άνω ελάχιστο όριο……..για την χειμερινή θεατρική περίοδο 2015 – 2016 μόλις 17 συμβάσεις εργασίας……..έχουν οκτάμηνη διάρκεια και συγχρόνως έχουν συναφθεί το μήνα Σεπτέμβριο 2015, χωρίς ωστόσο ούτε κι αυτές να είναι απόλυτα σύμφωνες με τον επίδικο όρο της οικείας ΣΣΕ…….για τη θερινή θεατρική περίοδο 2016 μόλις 36 συμβάσεις εργασίας ηθοποιών…….έχουν πεντάμηνη διάρκεια  και συγχρόνως έχουν συναφθεί το μήνα Μάιο 2016  χωρίς ωστόσο ούτε κι αυτές να είναι απόλυτα σύμφωνες με τον επίδικο όρο της οικείας ΣΣΕ……..

Η πλειοψηφία των συμβάσεων που καταρτίζει το αντίδικο (βλ Εθνικό Θέατρο) αφορούν κάποιους μήνες της θερινής περιόδου και κάποιους μήνες της χειμερινής περιόδου στην ίδια σύμβαση…..Ωστόσο σύμφωνα με τον επίμαχο όρο της ΣΣΕ που προβλέπει ρητά για ποιούς συγκεκριμένους μήνες πρέπει να καταρτίζεται κάθε σύμβαση, ανάλογα με τη θεατρική περίοδο στην οποία αφορά. Και τούτο διότι…….καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την εύρεση νέας εργασίας για τον ηθοποιό, στα μέσα της χειμερινής ή θερινής περιόδου…….

Συνολικά 55 συμβάσεις εκ των 251……δεν αφορούν στις επίδικες θεατρικές περιόδους…..αλλά αφορούν σε προγενέστερες….. η δε σύμβαση εργασίας που φέρει τον αύξοντα αριθμό…… αφορά σε επόμενη θεατρική περίοδο……επίσης προσκόμισε  και 6 συμβάσεις εργασίας ηθοποιών – υπευθύνων σκηνής που γεννάται ερώτημα αν πρέπει να συναριθμηθούν……….Σε κάθε περίπτωση όμως ακόμα και συναριθμησόμενες δεν καλύπτουν τον ελάχιστο αριθμό των 100 συμβάσεων……

Οι ισχυρισμοί του Εθνικού Θεάτρου περί εφαρμογής διατάξεων του ιδρυτικού νόμου……θεωρούμε ότι δεν ασκούν επιρροή στην υποχρέωση εφαρμογής της εν λόγω ΣΣΕ….

Καλούμε το Εθνικό Θέατρο να παραλείψει τη μη εφαρμογή των όρων της εν λόγω ΣΣΕ και να υποβάλει……γραπτές εξηγήσεις….προκειμένου για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις……”

Καταρρίπτεται, πλέον κάθε προσπάθεια καλλιέργειας αυταπατών για καλές προθέσεις που δήθεν στο μέλλον θα έρθουν να λύσουν τα προβλήματα υποαπασχόλησης που χτύπησαν πια και την πόρτα του Εθνικού Θεάτρου.

Καθίσταται σαφές τι αντιμετωπίσαμε απέναντί μας το προηγούμενο διάστημα, καθώς και η μάχη που δώσαμε κόντρα σε κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης και δημιουργίας κλίματος που ακόμα συνεχίζεται. Οι ενέργειες αυτές βρίσκουν έδαφος πάνω στο συνολικότερο αντιλαϊκό και αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις – προσκυνητές της Ε.Ε. και της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Παραμένουμε στον αγώνα για την υπογραφή της ΣΣΕ που ήδη έχουμε, καλούμε το σύνολο του  κλάδου. Ιδιαίτερα δε τους συναδέλφους στο Εθνικό Θέατρο να βγάλουν συμπεράσματα, να  βαδίσουμε μαζί τον δρόμο για ένα Εθνικό Θέατρο αντάξιο της ιστορίας του τόπου του και των αγώνων του λαού του.

Πηγή:  — SEIGR