Αποτελέσματα εκλογών 37ου Συνεδριου Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

1η Αγωνιστική Ενωτική Συνεργασία 56,16% 6

2η ΔΑΚΕ 41,09% 5

3η ΑΝΑΔΗΣΥ 2,7% χωρίς έδρα

Για ΑΔΕΔΥ Αγωνιστική Ενωτική Συνεργασία 54,7% 3 έδρες, ΔΑΚΕ 39,7% 2 έδρες, ΑΝΑΔΗΣΥ 5,4% χωρίς έδρα