Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση

Δίκτυο Συνδικαλιστικών σχημάτων στο Δημόσιο

Κατηγορία: Π.Ο.Ε.Ε.Κ. – Ι ΠΑΝΕΛΛ. ΟΜΟΣΠ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

0 Post