Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση

Δίκτυο Συνδικαλιστικών σχημάτων στο Δημόσιο

Κατηγορία: ΟΜΕ-ΕΥΠ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – Αθήνα

0 Post