Η ΕΑΕΚ για την 28η  Απριλίου 2023 – Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Η πρόταση της ΕΑΕΚ στην ΑΔΕΔΥ για την 28η  Απριλίου 2023 – Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία «Ασφαλές και Υγιές Περιβάλλον Εργασίας, θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία».

Σήμερα 28η  Απριλίου 2023, η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ με αφορμή το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με κεντρικό θέμα «Ασφαλές και Υγιές Περιβάλλον Εργασίας, θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία», θέλει να υπενθυμίσει σε όλους ότι είναι θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα όλων να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.

Οι εργοδότες έχουν την ευθύνη να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας  και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας. Από αυτή την υποχρέωση των εργοδοτών δεν εξαιρείται ούτε το κεντρικό Δημόσιο ούτε η Αυτοδιοίκηση, όταν έχει τη θέση και το ρόλο του εργοδότη.

Το Ελληνικό Δημόσιο δυστυχώς, δεν εφαρμόζει το ίδιο τους κανόνες που έχει θεσπίσει για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του και αυτό είναι αντιληπτό από τα εργατικά ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρα, που συμβαίνουν  συχνά πυκνά τον τελευταίο καιρό, ιδίως στον χώρο της Αυτοδιοίκησης. Το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, όπου κόστισε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας, κάνει ακόμη πιο επιτακτική τη διεκδίκηση για ασφαλές και υγιές περιβάλλον στους χώρους εργασίας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, καταπατά συστηματικά και διαχρονικά το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των εργαζομένων του, να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.

 • Όταν δεν εφαρμόζεται καθόλου ή εφαρμόζεται μόνο τυπικά και όχι ουσιαστικά η ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
 • Όταν υποδηλώνονται ή δεν δηλώνονται ποτέ τα εργατικά ατυχήματα, ενώ οι επαγγελματικές ασθένειες ούτε αναγνωρίζονται, ούτε δηλώνονται, ούτε αποζημιώνονται…γιατί απλά δεν υπάρχουν!!!.
 • Όταν το επίσημο σύστημα καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης, έστω και μόνο των εργατικών ατυχημάτων, παρέχει αναξιόπιστα στοιχεία ή τα αποκρύπτει, αναβάλλοντας συστηματικά τη δημοσιοποίησή τους.
 • Όταν δεν υπάρχει φορέας ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύνου, μοναδική εξαίρεση ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το δυτικό κόσμο.!!!
 • Όταν απαιτούνται αγώνες για να δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας σε όσους και σε όποια περίπτωση τα δικαιούνται.
 • Όταν ακόμα και στην κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία) αλλά σε πολλούς φορείς του δημοσίου τομέα δεν παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας (για τον τελευταίο, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία), άρα δεν πραγματοποιείται καμιά επίβλεψη της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. 
 • Όταν δεν εκπονούνται και δεν διατίθενται επικαιροποιημένες Μελέτες Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, άρα δεν αντιμετωπίζονται συστηματικά και ολιστικά οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία με βάση τις αρχές της πρόληψης.
 • Όταν οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργαστούν σε ακατάλληλους, μη εργονομικούς ακόμα και σε επικίνδυνους . χώρους -με ταβάνια που πέφτουν στα κεφάλια τους-, ενώ παράλληλα αναγκάζονται να εργαστούν χρησιμοποιώντας  ανεπαρκή, κακοσυντηρημένο, μη εργονομικό ή και επικίνδυνο εξοπλισμό και μέσα.
 •  Όταν υποκριτικά χειροκροτούνται οι εργαζόμενοι στην υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά ο covid-19  δεν αναγνωρίζεται ως επαγγελματική ασθένεια ή εργατικό ατύχημα από την Ελληνική Πολιτεία.
 • Όταν οι συνάδελφοι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς  είναι απροστάτευτοι από τις εναντίον τους επιθέσεις.
 • Όταν οι πολιτικές  πιέσεις, τα ρουσφέτια και οι διαταγές αυξάνουν κατακόρυφα το εργασιακό στρες.

Με αφορμή το σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, δηλώνουμε ότι οι ζωές μας μετράνε και δεν κάνουμε εκπτώσεις όσον τις αφορά.

Απαιτούμε  για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα και την Αυτοδιοίκηση ένα ποιοτικό περιβάλλον  εργασίας, το οποίο δεν νοείται χωρίς υγεία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια στην εργασία.