Στο ίδιο έργο θεατές…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας & Κέντρων Υγείας – Λαμία, 20-4-2023

Μια ακόμη σωματική και λεκτική επίθεση ασθενούς σε εργαζόμενο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έλαβε χώρα το Μ. Σάββατο (15/4/2023) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσηλευτικού μας ιδρύματος.

Δυστυχώς, τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας πολιτών (συνόδων ή ασθενών) σε εργαζόμενους τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο.

Ως πότε οι ασθενείς-συνοδοί θα θεωρούν ότι για όλα τα κακώς κείμενα στο Ε.Σ.Υ, ευθύνονται οι εργαζόμενοι;

Ο ασθενής αδυνατεί να εξυπηρετηθεί με βάση τις προδιαγραφές που ο ίδιος έχει ορίσει ως αποδεκτές (λογικές και /ή παράλογες απαιτήσεις; ), με αποτέλεσμα να εκφράζεται βιαία απέναντι στον κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα αν ο ίδιος ο εργαζόμενος, ευθύνεται ή όχι, για την συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι, το προσωπικό είναι εκτεθειμένο σε ενέργειες οποιεσδήποτε μορφής βίας

Η βίαια συμπεριφορά των ασθενών-συνοδών απέναντι σε εργαζόμενους, δεν αρμόζει στους «ήρωες» υγειονομικούς, που δίνουν την ψυχή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός συστήματος με πολλά προβλήματα.

Η έλλειψη προσωπικού, ο αυξημένος όγκος ασθενών, η γήρανση και η κόπωση του υφιστάμενου προσωπικού, σε συνδυασμό με τις σωματικές και λεκτικές επιθέσεις που δέχεται από ασθενείς-συνοδούς, το μόνο πράγμα που καταφέρνουν είναι, τα συγκεκριμένα περιστατικά να αποτελούν προσθετό εμπόδιο στις παροχές φροντίδας που προσπαθεί το υπάρχον ελλιπές προσωπικό να προσφέρει.

Οι οποιεσδήποτε σωματικές και λεκτικές επιθέσεις ασθενών-συνοδών δεν βελτιώνουν ούτε τις εργασιακές συνθήκες του υγειονομικού προσωπικού ούτε την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες. Μάλλον όλες αυτές οι λεκτικές και σωματικές επιθέσεις φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα αφού παρακωλύουν το έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική, πνευματική και ψυχική του ακεραιότητα.

Θεωρούμε ότι πρέπει: α) να ενισχυθεί-αυστηροποιηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ο αποτρεπτικός μηχανισμός της βίας (ασφάλεια προσωπικού) β) να υπάρξει η αναγκαία αύξηση-ανανέωση του υπάρχοντος, μέσω νέων προσλήψεων, μόνιμου προσωπικού και γ) να γίνει κατανοητό από τους πολίτες ότι οι εργαζόμενοι προσφέρουν υπηρεσίες σε ένα πολύ δύσκολο εργασιακό περιβάλλον

Καταδικάζουμε την οποιαδήποτε ενέργεια σωματικής, ψυχολογικής και λεκτικής βίας ενάντια σε εργαζόμενους, συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους μας που δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις και επιφυλασσόμεθα για οποιεσδήποτε, σχετικές με το προαναφερόμενο συμβάν, νομικές ενέργειες.

ΤΟ Δ.Σ