Κατέρρευσε η αγορά εργασίας ΚΑΙ τον μήνα Νοέμβριο 2022!!

Μετά την κατάρρευση της αγοράς εργασίας τον Οκτώβριο 2022 όπου χάθηκαν 115.856 θέσεις εργασίας, η απώλεια θέσεων εργασίας συνεχίζεται!!

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας (Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη») για τον Νοέμβριο 2022 είναι άκρως ανησυχητικά.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο:

-Χάθηκαν 83.627 θέσεις εργασίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι (σελ.2)

Ο φετινός Νοέμβριος παρουσιάζει ιστορικό χαμηλό από το 2001 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Tο ισοζύγιο απασχόλησης είναι αρνητικό κάθε Νοέμβριο όμως η φετινή μείωση της απασχόλησης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αποκλειστικά από τη λήξη της τουριστικής περιόδου.


Παράλληλα με τη μείωση της απασχόλησης -5 στις 10 νέες θέσεις εργασίας (ποσοστό 51,31%) είναι μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής, με μισθό 400 ευρώ μεικτά ή 327 ευρώ καθαρά, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα ΙΧ (σελ. 10)!!