3 οι εκλεγμένοι της ΕΑΕΚ στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Την Δευτέρα 19/12/2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ που προέκυψε από το 38ο Συνέδριο για να εκλέξει το Προεδρείο του, τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καθώς και να συζητήσει τη συγκρότηση των υπόλοιπων οργάνων της Συνομοσπονδίας.

Από την Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση στην Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγονται τρεις, οι Παπαδημητρίου Σταυρούλα , Μακράκης Γιώργος και Πετρόπουλος Γιώργος στην Εκτελεστική Επιτροπή. Στη θέση του Αντιπροέδρου του Γενικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Γρίβας Χρήστος.


Οι εκλεγμένοι μας από κάθε θέση, αλλά και τα μέλη και οι φίλοι της Ενωτική Αγωνιστική Εκ-Κίνηση στο Δημόσιο θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με συνέπεια, ενάντια στη νεοφιλεύθερη πολιτική της ΝΔ και τις επιπτώσεις της. Για τεθούν στο επίκεντρο τα αιτήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Με μισθούς για να ζούμε
σε μια χώρα με δημοκρατία