Προσωρινή διαταγή συνέχισης των υπηρεσιών τους για τους Σ.Ο.Χ. του ΠΓΝΙ

Προσωρινή διαταγή συνέχισης των υπηρεσιών τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, πέτυχαν οι εργαζόμενοι που εργάζονται με Σ.Ο.Χ.» (καθαριότητα, εστίαση, φύλαξη), μέχρι την οριστική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που θα γίνει 14 Ιανουαρίου.

Αποτελεί μια ΝΙΚΗ που δίνει δύναμη για την συνέχιση του αγώνα τους, η λύση του οποίου αποτελεί Πολιτική Επιλογή.Το δικαστήριο παραδέχτηκε αυτό που αρνείται ιδεοληπτικά η κυβέρνηση. Ότι οι εργαζόμενοι στην επιστασία εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι εκπαιδευμένοι και επομένως αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια των ασθενών.