Κυβερνητική φιέστα το συνέδριο των αποφοίτων της Σχολής του ΕΚΔΔΑ

του Κώστα Παπαδημητρίου

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ως Διευθυντής της, είχα τονίσει τότε στους νεοεισερχόμενους ότι η Σχολή είναι ΕΘΝΙΚΗ, όπως και το ΕΚΔΔΑ.
Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων, ότι οι σκοποί τους και η γενικότερη λειτουργία τους, δεν μπορεί να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση-στήριξη μιας πολιτικής παράταξης ή μιας κυβέρνησης.


Ακριβώς αυτό όμως φαίνεται να συμβαίνει, με το προετοιμαζόμενο για τις 15/16 Ιουλίου συνέδριο του ΕΚΔΔΑ. Στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου που από μερικούς πλασάρεται ως συνέδριο αποφοίτων της Σχολής, ενώ πρόκειται
για φανερή κυβερνητική φιέστα, διαπιστώνουμε εύκολα τα εξής:

  1. Την υπερεκπροσώπηση της κυβέρνησης (3 υπουργοί, 3 υφυπουργοί, 3 γενικοί γραμματείς, 1 διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής Αρχής στους χαιρετισμούς, 5 συνεργάτες υπουργών ή κάτοχοι πολιτικών θέσεων και 3 πρόσφατα διορισμένα από τον υπουργό μέλη του ΔΣ ΕΚΔΔΑ, ως ομιλητές)
  2. Την ανυπαρξία θεσμικής εκπροσώπησης της αντιπολίτευσης, μείζονος και ελάσσονος… Ούτε για τα μάτια χαιρετίζει κάποιος…
  3. Την απουσία της ΑΔΕΔΥ, παρότι αυτή εκπροσωπείται στο ΔΣ ΕΚΔΔΑ και μέσω του Κοινωνικού Πολύκεντρου συνεργάζεται στενά με αυτό… Σημειωτέον, ότι η ΑΔΕΔΥ δεν εκπροσωπείται αυτήν την εποχή από συνδικαλιστές της κυβερνητικής παράταξης, οπότε τυχόν πρόσκλησή της θα έφερνε παραφωνία στους χαιρετισμούς…
  4. Την απουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων του Υπουργείου ΕΣωτερικών (στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΔΔΑ), η οποία εκπροσωπεί τον σκληρό πυρήνα της Διοίκησης και διαθέτει στελέχη με γνώσεις και εμπειρία…
  5. Την για πρώτη φορά παρουσία εκπροσώπου της Εκκλησίας στους χαιρετισμούς…
  6. Την περίεργη επιλογή ομιλητών που γίνεται κατανοητή μόνο αν, πέραν των ενδεχόμενων προσωπικών γνωριμιών και της γνωστής (φιλοκυβερνητικής) κομματικής αναφοράς ορισμένων, γνωρίζει κανείς και τις ιδιαίτερες-οικογενειακές σχέσεις που υπάρχουν ή τις φιλοδοξίες-προσδοκίες που καλλιεργούνται…
  7. Τη βροντερή απουσία φορέων σχετικής με τη διοίκηση εμπειρογνωμοσύνης (Διοικητικό Επιμελητήριο) σε αντίθεση με την παρουσία (έστω και ως συντονιστές) φιλοκυβερνητικών εκπροσώπων άλλων φορέων του χώρου…
  8. Και όλα αυτά θα γίνουν από μια διοίκηση του ΕΚΔΔΑ (πρόεδρο και αντιπρόεδρο ΔΣ) που είναι προσωρινή (βλ, αποφάσεις διορισμού τους) και ακόμα δεν έχουν ασχοληθεί με την προκήρυξη των θέσεων που κατέχουν πρόσκαιρα, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στον νόμο (αυτής τη κυβέρνησης…) 4735/2020, άρθρα 20-23.
  9. Το τι δουλειά έχει η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔΑ σε μια τέτοια εκδήλωση, το είπαμε στη συνέλευση της 7ης Ιουλίου και θα το ξαναπούμε στην επόμενη, που αυτή τη φορά δεν θα βρεθεί στο παρά πέντε αλλά θα κρίνει τα πράγματα (και τα πρόσωπα) απολογιστικά και εκ του αποτελέσματος…