Καυγάς για την πίτα. Είναι πολλά τα λεφτά… για την κατάρτιση! ΚΕΚ εναντίον όλων

ΕΛΣΕΚΕΚ: Τα προγράμματα τύπου Google, μοιάζουν με promotion του ΟΑΕΔ παρά με παρέμβαση αντιμετώπισης της ανεργίας

Τις θέσεις του για τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην επαγγελματική κατάρτιση απέστειλε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας τις ενστάσεις του για την πολιτική του ΟΑΕΔ που εκτιμά ότι παραμένει ολοκληρωτικά καθηλωμένος στο ρόλο του Επιδοματικού μηχανισμού.

«Χωρίς Παρέμβαση στα προβλήματα της διαρθρωτικής ανεργίας, χωρίς σύνδεση με τις Επιχειρήσεις, χωρίς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την Απασχόληση. Στα μητρώα ανέργων του, συνυπάρχουν «δια βίου άνεργοι», άνεργοι χωρίς προηγούμενη ελάχιστη απασχόληση, άνεργοι που φροντίζουν πριν απ’ όλα να διατηρούν οιονεί την κάρτα της ανεργίας τους, καθώς θεωρούν πως τους χαρίζει μικρά αλλά παντοτινά «προνόμια».

Έτσι διαχρονικά παρέχεται μία εσφαλμένη εικόνα για την ανεργία στη χώρα, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού, παρουσιάζεται ως άνεργο Εργατικό δυναμικό.

Μάλιστα ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι οι ανακοινώσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ, για παρέμβαση στην Κατάρτιση των Ανέργων με προγράμματα τύπου Google, μοιάζουν περισσότερο με promotion του ΟΑΕΔ μέσω της Google, παρά με στρατηγική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της Ανεργίας.

«Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως η τρέχουσα δράση της Google σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, δεν είναι μια θετική παρέμβαση στην κατεύθυνση των εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη της ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αλλά κυρίως είναι μία δράση της Google και όχι ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό σχέδιο σύνδεσης του Οργανισμού με τη δυναμική αγορά εργασίας, με τις ανάγκες και με τις δυνατότητές της, προκειμένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει στοχευμένες δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Προώθησης της Απασχόλησης εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων».

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι τα πανεπιστήμια καλούνται από τον υπουργό Εργασίας και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, να πραγματοποιήσουν το ποιοτικό άλμα στην Επαγγελματική Κατάρτιση και να την συνδέσουν με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή καλούνται από την Υπουργό Παιδείας, να υπερβούν τις δικές τους παθογένειες και να στρέψουν τις δραστηριότητές τους προς τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

Για τους δύο παραπάνω αντιφατικούς λόγους, ο Υπουργός Εργασίας προορίζει για αυτά 1 δις ευρώ για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και ταυτόχρονα η Υπουργός Παιδείας προορίζει 471 εκατ. Ευρώ για να υπερβούν την απόσταση που τους χωρίζει από την αγορά εργασίας και να προσδώσουν στους αποφοίτους τους και διδακτορικούς τους επιστήμονες τεχνολογική και επαγγελματική επάρκεια και ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο επανειλημμένων σχετικών ερευνών για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, έχει καταδειχθεί η μικρή συνάφεια των παρεχόμενων γνώσεων, με πρακτικές και τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ενδεικτική είναι η μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Endeavor Greece (2017), στην οποία επιχειρήθηκε μια ποσοτική αποτίμηση της συνεισφοράς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας και η οποία καταδεικνύει τα ακόλουθα συμπεράσματα:

• Παρά τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, οι περισσότεροι εργοδότες δηλώνουν δυσκολία να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, για να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης.
• Ο χάρτης της απασχόλησης μεταβάλλεται δραστικά, ενώ τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων δεν προσαρμόζονται ανάλογα, με εξαίρεση κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
• Το 53% των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων παρακολουθούν αντικείμενα σπουδών που δε συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, ενώ παράλληλα στους τομείς αιχμής, όπως η πληροφορική, κατευθύνεται μόνο το 4% των σπουδαστών.
• Καταγράφεται αναντιστοιχία των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς, γνώσεις που δεν προσαρμόζονται στις εξελίξεις και απουσία soft skills.

Ο ΕΛΣΕΚΕΚ εκτιμά ότι η προώθηση μιας μονόπλευρης επιλογής «διαμοιρασμού» των έργων του ταμείου ανάκαμψης στα ΚΕΔΙΒΙΜ των Πανεπιστημίων είναι:

 • Πολιτικά μη αποδεκτή, διότι αποκλείει τον ιδιωτικό τομέα της κατάρτισης, καθώς και άλλους φορείς κατάρτισης κοινωνικών εταίρων, ΟΤΑ κλπ.

• Οργανωτικά και διαχειριστικά μη αποδεκτή, καθώς τα ΚΕΔΙΒΙΜ των Πανεπιστημίων, δεν διαθέτουν την αναγκαία επιχειρησιακή και διοικητική επάρκεια και ικανότητα για τη διαχείριση έργων μεγάλου μεγέθους, παρά την όποια άνωθεν βούληση, διαταγή ή απόφαση.
• Διαχειριστικά προβληματική, καθώς η επιχειρησιακή και διοικητική επάρκεια και ικανότητα, αποτελεί προϋπόθεση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμη και αναγκαία για τη λειτουργία της οικονομικής δημοκρατίας, τη ρύθμιση και λειτουργία μιας Ενιαίας Αγοράς Υπηρεσιών Κατάρτισης, με προσδιορισμένους κανόνες, στόχους και αποτελέσματα, βάση των οποίων θα αξιολογούνται όλες οι συνιστώσες του Συστήματος, Δημόσιες Αρχές και Δημόσιοι/Ιδιωτικοί Πάροχοι. Στη βάση αυτή δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε επιλογές που θα παραβιάζουν το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

«Θεωρούμε Εθνικό Κεφάλαιο, τις σύγχρονες αδειοδοτημένες Δομές μας που δραστηριοποιούνται σε κάθε νομό και περιοχή της χώρας, το στελεχικό μας δυναμικό, τα Επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών μας σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες που συνδέονται με αντίστοιχες Πιστοποιήσεις μαθησιακών αποτελεσμάτων και που βασίζονται σε εκφρασμένες ανάγκες κλαδικών φορέων, επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Στα παραπάνω προστίθενται οι πρόσφατες επενδύσεις μας σε συστήματα και περιεχόμενο Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, σε συστήματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε συστήματα Ολικής Ποιότητας και Προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε Εμπειρογνώμονες, σε επιχειρησιακά στελέχη και Εκπαιδευτές Ενηλίκων, σε Εκπαιδευτικό Υλικό, σε λοιπούς αναγκαίους πόρους για την προσαρμογή μας στον νέο νόμο (που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή) για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση».

ΠΗΓΗ