Ρουσφετο-μπόνους στο δημόσιο

Μετά τις σχετικές εξαγγελίες Βορίδη, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για «μπόνους» στους δημοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα, οι πρώτοι που θα λάβουν «μπόνους» 500 ευρώ όταν (έως τις 30 Ιουλίου 2021 παραδώσουν τη μελέτη) είναι οι οκτώ δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε αυτή!

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 241/29.3.2021), δημιουργήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία έχει ως έργο:

« – Τη μελέτη των συστημάτων και των πρακτικών ανταμοιβής της απόδοσης των Υπαλλήλων του Δημοσίου σε Χώρες του εξωτερικού με έμφαση στα συστήματα ευρωπαϊκών και αγγλοσαξονικών Χωρών.

– Την εξέταση της εφαρμογής των σχετικών συστημάτων σε Χώρες του εξωτερικού, τη σύνδεση της ατομικής ή ομαδικής επίδοσης στη Δημόσια Διοίκηση με ανταμοιβή καθώς και τα χαρακτηριστικά του τρόπου εφαρμογής τους.

Την καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα και την εισήγηση για την εφαρμογή αντίστοιχου συστήματος στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. »

Όπως προαναφέρθηκε, με την απόφαση «καθορίζεται αποζημίωση 500 ευρώ για έκαστο μέλος και τον συντονιστή της Επιτροπής, η οποία καταβάλλεται άπαξ μετά την ολοκλήρωση και υποβολή της μελέτης ».

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από οκτώ Υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και « οφείλει να παραδώσει τη σχετική μελέτη έως τις 30 Ιουλίου 2021

Όσο στη δημόσια διοίκηση επικρατεί το ρουσφέτι στην επιλογή προϊσταμένων κλπ καμιά σοβαρή αξιολόγηση δεν θα γίνει και κανένας σκληρά εργαζόμενος δεν θα πάρει μπόνους, μπόνους θα πάρουν τα καλά ρουσφέτια.  

πηγή