ΑΣΚ-ΟΤΑ Δήμου Ηλιούπολης- Αυθαίρετες μετακινήσεις εργαζομένων

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, μετακινήθηκαν 12 συνάδελφοι με απόφαση Δημάρχου! Σαφέστατα, είναι δικαίωμά του! Αναφαίρετο! Από την άλλη όμως, κάποιες από αυτές τις μετακινήσεις είναι είτε σε θέση σαφέστερα δυσμενέστερη από την θέση που αφήνουν είτε σε εντελώς διαφορετική ειδικότητα από την ειδικότητα της αρχικής πρόσληψης του υπαλλήλου είτε επικίνδυνη για την υγεία του υπαλλήλου λόγω του κορονοϊού που βρίσκεται σε έξαρση.

(Ανοιχτή επιστολή, με αφορμή τις πρόσφατες μετακινήσεις εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης, την πολλοστή μετακίνηση κατά την διάρκεια της ενάμισι έτους θητείας σας).

Κύριε Δήμαρχε, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας,Από τον νόμο έχετε το δικαίωμα (και την υποχρέωση) να οργανώνετε τις υπηρεσίες του Δήμου, να διαθέτετε το προσωπικό και να το κατανέμετε σύμφωνα με τα τυπικά και τα ουσιαστικά του προσόντα στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα που υπάρχουν στο οργανόγραμμα του Δήμου. Το δικαίωμα αυτό, όταν ασκείται μέσα στα νόμιμα πλαίσια και συνάδει με τις θεσμοθετημένες αυτοδιοικητικές πρακτικές, δεν μπορεί να σας το αμφισβητήσει κανείς.

Όταν όμως διοικείτε σ΄ένα Δήμο – γειτονιά, όπου ο κάθε εργαζόμενος ξέρει το συνεργάτη του, ξέρει την ιστορία του, ξέρει τη διαδρομή του,Όταν διοικείτε σ΄ένα Δήμο, όπου οι ελλείψεις σε προσωπικό και σε μέσα είναι κοινός τόπος για όλους, Όταν διοικείτε σε ένα Δήμο με αξιόλογα, καταρτισμένα και σπάνια στελέχη, με υπερεξειδίκευση, ή κάποια στελέχη που για λόγους υγείας με τον κωρονοϊό σε έξαρση, δεν μπορούν να συνδιαλέγονται πρόσωπο με πρόσωπο με το κοινό, και που ακόμα και ο «περιβόητος» «ιδιωτικός τομέας» θα τα είχε ως πρότυπα, τα οποία όμως αντί να τα αφήσετε «στην ομάδα που κερδίζει», τα μετακινείτε σε θέση αυταπόδεικτα μειωτική των προσόντων τους,

Όταν η περιρρέουσα φήμη μιλάει για συμμετοχή του Δήμου σε υπό ίδρυση Αναπτυξιακό Οργανισμό, έναν παράλληλο δήμο δηλαδή, το νομικό πλαίσιο του οποίου φορέα υποκρύπτει αδιαφανείς διαδικασίες και (λογικά) θα είναι το φυτώριο μελλοντικών σκανδάλων. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός στο πως ασκείτε το δικαίωμά σας αυτό και πως αλλάζετε το εργασιακό περιβάλλον σε ανθρώπους, που για πολλά χρόνια παρέχουν τις υπηρεσίες τους και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε υποστελεχωμένες και απαιτητικές δομές του Δήμου.

Πρέπει να μπορείτε να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας, κυρίως όταν αυτές δεν υποστηρίζονται από εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, που είναι οι επικεφαλής των Διευθύνσεων του Δήμου.Μία απλή επίκληση της τυπικής φράσης περί ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου δεν επαρκεί, πόσω δε όταν η μετακίνηση δεν συνάδει με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων και, κλονίζει την καλή πίστη των υπαλλήλων εν συνόλω στην Διοίκηση.Πόσο δε όταν κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη μετακινηθεί στο διάστημα του ενάμισι έτους θητείας σας, έχουν παράξει αξιοθαύμαστο αποτέλεσμα στην εργασία τους και αντί για την επιβράβευση που ως λογική συνέπεια θα περίμεναν εισπράττουν μετακίνηση σε σαφέστατα δυσμενέστερη θέση.Κυρίως όμως πρέπει να φροντίζετε, ώστε οι εργαζόμενοι να το μαθαίνουν δια ζώσης από εσάς που πήρατε την απόφαση ή από τους αντιδημάρχους – συνεργάτες σας και όχι από το απρόσωπο έγγραφο μετακίνησης «Απόφαση Δημάρχου»!

Έχουν το δικαίωμα να σας ρωτήσουν και να μάθουν για ποιο λόγο μετακινούνται κι έχετε την ηθική υποχρέωση να τους το εξηγήσετε. Να τους πείτε κατά πρόσωπο πως, είτε είναι ανεπαρκείς και πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους είτε απλώς δεν χωράνε στο οποιοδήποτε μοντέλο διοίκησης έχετε εσείς και οι συνεργάτες σας κατά νου!

Γιατί οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι με ψυχή, δεν είναι έπιπλα να τους πηγαινοφέρνετε από το υπνοδωμάτιο στο σαλόνι και μετά κάπου αλλού!

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021