Στη Βουλή η “ουρά” της προκήρυξης 3Κ/2018

Χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη την αναβολή προσλήψεων στην καθαριότητα των Δήμων (“ουρά” της προκήρυξης 3Κ/2018) Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή Κρίτωνα Αρσένη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, για το θέμα.

«Σε συνέχεια των από 20/7/2020, 9/9/2020 και 7/1/2021 επίκαιρων ερωτήσεών μου με θέμα την προκήρυξη 3Κ/2018 με την οποία προσελήφθησαν 8.166 ως μόνιμο προσωπικό, για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών των Δήμων επανέρχομαι λόγω των άλυτων προβλημάτων που παραμένουν. Ιδιαίτερα αυτή τη περίοδο της πανδημίας εκτιμάται ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες και στη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με την Αρχή της Αναλογικότητας σε συνδυασμό και με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργασίας, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα δικαιώματα του εργαζομένου πρέπει να είναι πρόσφοροι και απολύτως αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού και όχι επαχθέστεροι από ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Ωστόσο η διάταξη του άρθρο 74 του Ν 4674/2020 ορίζει ότι: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ` αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.»

Δυστυχώς επιπλέον υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργίες σχετικά με τους χρόνους υπηρεσίας, τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, τον τρόπο αξιολόγησης των προσληφθέντων κλπ. Προβλήματα στα οποία δεν έδωσε λύση ο Ν. 4674/2020 (Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις).

Επιπρόσθετα ακόμα δεν έχει γίνει προκήρυξη των επιπλέον περίπου 2.000 θέσεων που έχουν ζητηθεί από τους ΟΤΑ (η λεγόμενη ‘ουρά’ της 3Κ) και για τις οποίες έχει δεσμευτεί με συνεχείς ανακοινώσεις η κυβέρνηση της ΝΔ. Θέσεις προσωπικού που αφορούν στην απασχόληση κυρίως στην καθαριότητα, ιδιαίτερα αναγκαίες τη περίοδο της πανδημίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Γιατί δεν προχωρά η προκήρυξη των επιπλέον αιτηθέντων από τους δήμους θέσεων απασχόλησης; Με ποια αιτιολογία εξαιρέθηκαν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 τα αιτήματα 133 φορέων (ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών) για την κάλυψη συνολικού αριθμού 1.920 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για την νέα προκήρυξη; Θα υπάρξει μοριοδότηση ειδικής εμπειρίας στη νέα προκήρυξη (όπως έγινε για το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο σπίτι’);
  2. Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 8.166 προσληφθέντων δεδομένου ότι έχει συμπληρωθεί διετία από τον διορισμό τους;

Ο ερωτών Βουλευτής


Κρίτων Αρσένης»

ΠΗΓΗ