«Ανάγκη παράτασης συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας ΟΑΕΔ»

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠρΠρος τον Υπουργό: Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «Παράταση συμβάσεων του προσωπικού́ καθαριότητας ΟΑΕΔ»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, η πορεία της πανδημίας παραμένει ανησυχητική, ενώ οι ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. είναι πολύ μεγάλές, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του όγκου των καθημερινώς συναλλασσόμενων πολίτων. Ειδικά δε, σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, το προσωπικό ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας δεν επαρκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κινδύνους που δημιουργούνται για την δημοσία υγειά.

Τις ανωτέρω ανάγκες καλύπτουν 500 εργαζόμενοι – προσωπικό ΥΕ καθαριότητας ορισμένου χρόνου (τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας), που προσλήφθηκε με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων και των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, 25 (παρ. 9) του Ν. 4440/2016 και 64 του Ν.4590/2019), για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.

Τα ανωτέρω επισημαίνονται και στην κοινή επιστολή 29 Εργατικών Κέντρων της χώρας προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Επειδή οι συμβάσεις των ως άνω εργαζομένων λήγουν στις 2.7.2021, ημερομηνία που δεν προβλέπεται να εκλείψουν οι έκτακτες και επείγουσες περιστάσεις που η χώρα αντιμετωπίζει στο σύνολό της, λόγω της πανδημίας COVID-19 και η αναγκαιότητα της παραμονής τους είναι προφανής,

Επειδή οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Ο.Α.Ε.Δ. αντεπεξήλθαν επιτυχώς στο έργο τους και κατά την περίοδο της πανδημίας και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών σε συνθήκες πανδημίας,

Επειδή τυχόν επιστροφή σε καταστάσεις εργολαβίας, συνιστά οπισθοδρόμηση,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

–       Προτίθεστε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την έγκαιρη παράταση της ισχύος των συμβάσεων των 500 εργαζομένων στην καθαριότητα του ΟΑΕΔ; Αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Μουλκιώτης