Φύκια για μεταξωτές κορδέλες πουλάει η ΝΔ και για τα μέτρα πρόληψης της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Μετά την κουβέντα που επιτέλους άνοιξε με αφορμή τις καταγγελίες θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης η κυβέρνηση της ΝΔ βγαίνει και για να καλύψει την υπόθεση Λιγνάδη και μας πουλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Βγήκε λοιπόν ο πρωθυπουργός και εξήγγειλε μία σειρά πρωτοβουλιών, που όπως είπε στόχο έχουν να αποτρέψουν φαινόμενα βίας και κακοποίησης .

Όπως ανέφερε, αυτές οι παρεμβάσεις δεν θα εξαντλούνται μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά «θεσπίζεται ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα παρενόχλησης στο χώρο εργασίας στο Δημόσιο» .

Δεν ξέρουμε αν οι δηλώσεις αυτές γίνονται από άγνοια ή για μια ακόμα φορά γίνεται προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Καθώς ήδη με τον Ν. 4604/19 άρθρο 14* έχει θεσπιστεί ως ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα αυτό της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Ο Ν. 4604/19 είναι σε ισχύ από το 2019, έχει πλήθος προστατευτικών διατάξεων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον ορισμό (άρθρο 2) της βίας στην εργασία  » Βία στην εργασία: επιθετική συμπεριφορά, σωματική, ψυχολογική ή λεκτική βία λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, εντός εργασιακού χώρου, κατά τη διάρκεια και εξ αφορμής της εργασίας.»

Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η ενεργοποίηση αυτού του νόμου και η πραγματική εφαρμογή του στους χώρους εργασίας και όχι μόνο. Και για να γίνει αυτό δεν αρκούν τα κούφια λόγια αλλά απαιτείται η στήριξη και η ενίσχυση των φορέων υλοποίησης του. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τους φορείς υλοποίησης του η ΝΔ τους πετσόκοψε από την αρχή της Κυβερνητικής της θητείας με την εγκαθίδρυση του επιτελικού κράτους.

*Άρθρο 14 - Πειθαρχικό Δίκαιο- Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με τον ν. 3896/2010, και η χρήση γλώσσας έμφυλης διάκρισης, κατά την άσκηση των καθηκόντων.».