Δημόσιο και τηλεργασία: Τι φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών

Το δρόμο προς τη νομοθέτηση φαίνεται να παίρνει το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την τηλεργασία σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλ. εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», που αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέσα Μαρτίου, και θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου από τον Μάκη Βορίδη.

Μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων είναι η αξιολόγηση της απόδοσης προσανατολισμένη στα αποτελέσματα της εργασίας και η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.

Δρομολογείται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου για όλους τους φορείς, του τρόπου οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας βάσει κοινών αρχών, μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης εργασίας και κανόνων προστασίας δεδομένων και τήρησης απορρήτου.

Στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στις δημόσιες υπηρεσίας τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να προσαρμοστεί το ελληνικό δημόσιο στα τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα.

Οι στόχοι

Η λήψη μέτρων, σύμφωνα με το υπουργείο, αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και στη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών με γνώμονα και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

– η ενίσχυση της παραγωγικότητας,

– η ενδυνάμωση εργαζομένων λόγω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους,

-η διευκόλυνση εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας,

-η ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης κ.λπ.,

-η προσέλκυση στελεχών,

-η εξοικονόμηση πόρων,

-η αντιμετώπιση προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή,

-αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης,

-αξιολόγηση της απόδοσης προσανατολισμένη στα αποτελέσματα της εργασίας (παραδοτέα),

-προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα.