«Τρόμος και τάξη» και στα υπηρεσιακά συμβούλια!- Μέχρι τρία χρόνια φυλάκιση ή χρηματική ποινή

πηγή:libre.gr

Με διάταξη προβλέπεται μέχρι και τρία χρόνια φυλάκιση ή χρηματική ποινή σε όποιους εμποδίζουν τη λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών, Συγκλήτων ΑΕΙ, Πρυτανικών Συμβουλίων και κάνουν καταλήψεις χώρων του δημοσίου

Τι άλλο θα δούμε από το «επιτελικό» Κράτος; Το επόμενο βήμα είναι η ΟΠΙΣ- ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ!

Ο αντίδημοκρατικός τους κατήφορος δεν έχει όρια! «Τρόμος και τάξη» και στα υπηρεσιακά συμβούλια! Ο δρόμος της ακραίας καταστολής είναι δρόμος επικίνδυνος για τη Δημοκρατία! Οι μεγάλοι αγώνες είναι μπροστά μας!

Φυλάκιση και χρηματική ποινή προβλέπει τροποποιητική διάταξη  του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε προς ψήφιση, στη Βουλή, σε όσους εμποδίζουν αυθαίρετα ή διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία (συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου):

  • Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών κλπ
  • Συγκλήτων ΑΕΙ
  • Πρυτανικών Συμβουλίων κλπ
  • Με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλούν διακοπή ή σοβαρή   διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης  ή ΝΠΔΔ .

Μέχρι τρία χρόνια φυλάκιση στους «καταληψίες»

Επίσης τιμωρούνται έως τρία χρόνια φυλάκιση ή χρηματική ποινή σε όποιους έρχονται παράνομα σε δημόσιες υπηρεσίες παρά τη  ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

Τι ίσχυε

Η διάταξη που τροποποιείται έχει ως εξής:

1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραμένει στους χώρους αυτούς και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούμενου σύμφωνα με το νόμο για τη διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων.

με πληροφορίες από esos