Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Φτάσαμε στην 29η εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

Εκδόθηκε η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Δείτε εδώ: 29ηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ