Στον Κουβά το δικαίωμα στην αποσύνδεση – Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής τριετές «πάγωμα» της θεσμοθέτησης του

Ένας οδυνηρός συμβιβασμός που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παγώνει για τρία έτη την προτεινόμενη εφαρμογή του «δικαιώματος στην αποσύνδεση», δηλαδή κανόνων που θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα τους δίνει τη δυνατότητα να απενεργοποιούν εκτός ωραρίου τις ψηφιακές συσκευές, χωρίς τον φόβο της απόλυσης.

Ο συμβιβασμός έγινε ανάμεσα στους Σοσιαλιστές (S&D) και στους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και υλοποιήθηκε μέσω τροπολογίας που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Η εν λόγω τροπολογία ουσιαστικά διέγραψε την ελπιδοφόρα έκθεση που προηγήθηκε και πρότεινε την καθιέρωση του «δικαιώματος στην αποσύνδεση».

Οι αντιδράσεις;

Σχόλιο της Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Οι ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις και ο ΣΕΒ υπαγορεύουν την πολιτική της ΝΔ. Η κυβέρνηση αρνείται να ρυθμίσει στην τηλεργασία – Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ υπερψήφισαν το πάγωμα του «δικαιώματος αποσύνδεσης»

«Οι ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις και ο ΣΕΒ υπαγορεύουν την πολιτική της ΝΔ. Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ και η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπερψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροπολογία της τελευταίας στιγμής για τριετές «πάγωμα» της θεσμοθέτησης του «δικαιώματος στην αποσύνδεση», δηλαδή κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να ρυθμίζουν το ωράριο στην τηλεργασία και το δικαίωμα των εργαζομένων να απέχουν από τα εργασιακά καθήκοντα και την ηλεκτρονική επικοινωνία εκτός του ωραρίου εργασίας τους χωρίς επιπτώσεις. Οι ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΣΕΒ, άσκησαν ασφυκτικές πιέσεις για το τριετές αυτό πάγωμα, που στοχεύει, αφενός, να παραμείνει χωρίς κανόνες και ρύθμιση η τηλεργασία σε μια περίοδο γενίκευσης της εφαρμογής της και, αφετέρου, να παγιωθούν δεδομένα στην αγορά εργασίας που να καθιστούν αδύνατη τη μελλοντική ρύθμιση της.

Παρότι τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας το 50% των εργαζομένων βρίσκονται σε υποχρεωτική τηλεργασία χωρίς πλαίσιο, και με ΠΝΠ ανεστάλη η σχετική πρόβλεψη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να φέρει ρυθμιστικό πλαίσιο για την τηλεργασία. Είναι ενδεικτικό των προθέσεων της ότι στην κυβερνητική πρόταση στην ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης η τηλεργασία θεωρείται ελαστική εργασία!

Η τηλεργασία δεν μπορεί να γίνει όχημα για ελαστική, φθηνή εργασία και ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος, ενόψει και του αντεργατικού νόμου που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, που θα πλήξει το ωράριο, θα επιβάλλει απλήρωτες υπερωρίες και θα καταλύσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η τηλεργασία αποτελεί πλέον μια νέα πραγματικότητα. Επιβάλλεται να διασφαλιστεί το θεσμικό πλαίσιο που τη ρυθμίζει ως μισθωτή εργασία από απόσταση, με σεβασμό στις συμβάσεις εργασίας, απαγόρευση μονομερούς μετατροπής τους και αμοιβαία συναίνεση εργοδοσίας και εργαζομένου. Να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην αποσύνδεση και το ωράριο εργασίας, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εργαζομένων, η υγεία και ασφάλεια και η συμμετοχή τους στη συλλογική ζωή της επιχείρησης. Το καθεστώς της τηλεργασίας πρέπει να ενταχθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και ανάλογο ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτείται για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Ταυτόχρονα, χρειάζεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΣΕΠΕ για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κανόνων που θα διέπουν την τηλεργασία.»