Έγγραφο: Είναι υποχρεωτική η ειδική άδεια απουσίας σε εργαζομένους «αυξημένου κινδύνου»;

Ειδική άδεια απουσίας σε εργαζομένους «αυξημένου κινδύνου:

Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπ. Εσωτερικών στην επιστολή του Τάκη Αλεξανδράκη Η δημοσίευση της 16ης Νοεμβρίου 2020 https://www.facebook.com/103413627729937/posts/422869599117670/ με θέμα: «Υποχρεωτική ειδική άδεια απουσίας σε εργαζομένους «αυξημένου κινδύνου»» απεικόνιζε τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία που είχε προκαλέσει στους εργαζομένους πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (13/11/2020, Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190) με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση δύναται να χορηγεί στους εργαζομένους «αυξημένου κινδύνου» υποχρεωτική ειδική άδεια απουσίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν την άποψη του εργαζομένου. Σε απάντηση αυτής της δημοσίευσης, η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπ. Εσωτερικών απέστειλε την παρακάτω επιστολή (30 Δεκεμβρίου 2020 με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/509/οίκοθεν.111)    


Πηγή άρθρου: Έγγραφο: Είναι υποχρεωτική η ειδική άδεια απουσίας σε εργαζομένους «αυξημένου κινδύνου»; | fresh-education