14, 15 Ιανουαρίου 2021 στις 2.00 μμ κινητοποίηση της ΔΟΕ στα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας

Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ Εκπαιδευτικών Π.Ε 14, 15 Ιανουαρίου 2021στις 2.00 μμ κινητοποίηση της ΔΟΕ στα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας για ανοιχτά σχολεία και υγειονομικά ασφαλή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς