Οι Υφυπουργοί αλλάζουν τα τηλεδιαγωνίσματα μένουν (ΦΕΚ)

Με το τελευταίο ανασχηματισμό είχαμε αλλαγές στο Υπ. Παιδείας στα πρόσωπα αλλά οι πολιτικές μένουν.

Η αλλαγή της υφυπουργού δημιούργησε προσδοκίες για απόσυρση ή αλλαγή της εγκυκλίου για τα τηλεδιαγωνίσματα !! Και ναι, μόλις λίγες ημέρες πριν τη λήξη των τετραμήνων, παραδέχονται εμμέσως (πάντα) ότι δεν μπορούν να γίνουν τηλεδιαγωνίσματα και ότι μπορούν σε λύκειο (και σε γυμνάσιο με το νέο ΦΕΚ) να μεταφερθούν στο β 4μηνο.

Σήμερα δημοσιεύτικε το ΦΕΚ 47, ΤΒ’/13-1-2021:

Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2020-21, εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία που προβλέπεται στην περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016, όπως ισχύει, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο.