Οι Γάλλοι στηρίζουν & εκφράζουν την αντίθεσή τους στο πρόγραμμα αυτονόμησης των πέντε μεγάλων ελληνικών μουσείων

Μήνυμα συμπαράστασης από τους Γάλλους εργαζόμενους του πολιτιστικού τομέα για την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των μεγάλων ελληνικών δημοσίων μουσείων.

Το CGT* (ομοσπονδία εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού στην Γαλλία) στηρίζει τους εργαζόμενους συναδέλφους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του:

Με ανοιχτή επιστολή οι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι του εθνικού αρχαιολογικού μουσείου Αθηνών εκφράζουν την αντίθεσή τους στο πρόγραμμα αυτονόμησης των πέντε μεγάλων ελληνικών μουσείων και ιδιαίτερα του μουσείου στην Αθήνα.

Το τμήμα πολιτισμού της CGT δίνει σημασία στους αγώνες για την υπεράσπιση της κουλτούρας (του πολιτισμού), των δημόσιων υπηρεσιών πολιτισμού, της πολιτιστικής δημοκρατίας, και για ένα νέο οικονομικό κοινωνικό και πολιτιστικό μοντέλο.

Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στους Έλληνες συναδέλφους μας επιστήμονες, διοικητικούς και τεχνικούς και τους απευθύνουμε χαιρετισμό αδελφότητας και αλληλεγγύης.

#Το Union des Syndicats des Personnels des Affaires Culturelles CGT αποτελείται από τα συνδικάτα που συγκεντρώνουν προσωπικό από διοικήσεις, δημόσια ιδρύματα και φορείς ιδιωτικού δικαίου που εκπληρώνουν αποστολές δημόσιας πολιτιστικής υπηρεσίας του κράτους στην εθνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη.