Το κράτος των αρίστων ματαιώνει τις κρίσεις Διευθυντών στο Υπ. Εργασίας

Γιάννης Βρούτσης - Κυριάκος Μητσοτάκης (Copyright: Eurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο Υπ. Εργασίας καθώς ο υπουργός εργασίας κος Γιάννης Βρούτσης που αποφάσεις του μέχρι χθες έτρεχε τις διαδικασίες κρίσεων 51 Δ/ντων του Υπ. Εργασίας ξαφνικά καταθέτει πρόταση νόμου για την κατάργηση τους. Με λίγα λόγια η κυβέρνηση που εκλέχθηκε με σημαία της την αριστεία προτιμά να βολέψει τα δικά της παιδιά με αδιαφανείς διαδικασίες και όχι να προχωρήσει στην επιλογή τους μέσα από ένα αντικειμενικό σύστημα κρίσεων.

Ας δούμε λίγο τα πράγματα με μια σειρά:

 Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο  καταργείται η με αριθμ. 38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν» καταργείται.Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με πολιτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας παρατείνεται η θητεία των ορισμένων / τοποθετημένων προϊσταμένων Διεύθυνσης και αναβάλλονται επ’ αόριστο οι προκηρύξεις για τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων … 

Κάτι όμως δεν κολλάει αν δούμε το ιστορικό 

Η εν λόγω προκήρυξη για την κάλυψη των 51 θέσεων ευθύνης σε επίπεδο Δ/νσης είχε εκδοθεί πριν τις εκλογές το καλοκαίρι του 2018. Λογικά επειδή το κράτος και η διαδικασίες του πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια η ΝΔ και ο καθ ύλη αρμόδιος υπουργός με εγκυκλίους τους ζήτησαν   να συνεχιστούν οι διαδικασίες . 

Ως αποτέλεσμα αυτού  αυτός ο ίδιος υπουργός  ο κος Βρούτσης συγκρότησε το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων με δική του Απόφαση  την αριθμ. πρωτ. 40355/Δ1.13523/13-9-2019 (ΑΔΑ: 69ΡΣ465Θ1Ω-3Α0)  τοποθετώντας μάλιστα ως μέλος τη ΓΓ του Υπουργείου  Στρατινάκη Άννα με αναπληρωτή της τον Σταμάτη Γεώργιο. 

Το Υπ. Εσωτερικών μάλιστα εξέδωσε την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356 /25-06-2020  εγκύκλιο (δες εδώ) με την οποία έδινε οδηγίες για την διενέργεια κρίσεων μετά την τροποποίηση τόσο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007). 

Μετά τον ορισμό της υπηρεσιακής γραμματέως ο κος Βρούτσης προχώρησε στην Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την υπ αριθμ. 40355/Δ1.13523/13/09/2019 (ΑΔΑ: 69ΡΣ465Θ1Ω-3Α) απόφαση.

Στις 22 /09/2020 με δελτίο Τύπου το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων Διευθύνσεων και ότι οι πίνακες κατάταξης και ο πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ότι υπάρχει προθεσμία 3 ημερών για την υποβολή ενστάσεων. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και μάλιστα πρωτόγνωρη αυτά τα δυο χρόνια οι συνάδελφοι στα αρμόδια τμήματα δούλεψαν σκληρά και με όραμα.

Να μια ευχάριστη στιγμή για το υπουργείο την αξιοκρατία και την διαφάνεια  επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια (2011 για διευθυντές και 2006 για προϊσταμένους θα καλυφθούν οι θέσεις ευθύνης με αντικειμενικά κριτήρια.

Εξ όσον γνωρίζουμε κατατέθηκαν αρκετές ενστάσεις στο Σ.Ε.Π. για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι θέμα του θα εξετάσουμε εδώ. Άλλωστε την άποψή μας για το ζήτημα την έχουμε καταθέσει (δείτε εδώ). 

Πως ο ίδιος υπουργός που με αποφάσεις του κίνησε την διαδικασία ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή την ακύρωσε και με αυτόν τον άγαρμπο τρόπο; Ποιος στο Υπουργείο Εργασίας φοβάται τις κρίσεις.