Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 29η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.00.

Δείτε  ΕΔΩ το νομοσχέδιο που έχει ανέβει για δημόσια διαβούλευση. 

Το πρώτο σχόλιο που έχουμε να κάνουμε είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 καταργείται η προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπ. Εργασίας. 

Συγκεκριμένα σ αυτό αναφέρεται: 

Η υπό στοιχεία 38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν» καταργείται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση :

 Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Μέρους Τέταρτου(σ αυτό το μέρος περιλαμβάνεται και το άρθρο 42)  επιλύονται χρόνια προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

https://arsyeka.blogspot.com/2020/10/blog-post_16.html?