●51.136 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον Ιούνιο 2019!
●569.201 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2019!
●3.981 μετατροπές συμβάσεων από πλήρη απασχόληση σε μερική και σε εκ περιτροπής (2.404 μετατροπές ΜΟΝΟ σε μερική)!

Οι πίνακες της κατάρρευσης!

Την απόλυτη κατάρρευση, όχι μόνο της εποχικής, αλλά της συνολικής ελληνικής αγοράς εργασίας, καταδεικνύουν τα σημερινά στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης.

Από τους δύο Πίνακες που παραθέτουμε παρακάτω (Πίνακας Ι σελ. 2 και Πίνακας ΙV σελ. 8) της Έκθεσης για τις «Ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα σε περιβάλλον κορωνοϊού», αποδεικνύεται ότι:

●τον Ιούνιο του 2020 είχαμε 51.136 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019!

●το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2020 είχαμε 569.201 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019!

Εξάλλου, τον μήνα Ιούνιο 2020 δεν έλειψαν και οι μετατροπές συμβάσεων από πλήρη απασχόληση σε μερική, όπως φαίνεται από τον Πίνακα VI στη σελ. 10 της «Εργάνη», να ανέρχονται σε 2.404 και από πλήρη σε εκ περιτροπής (με ή χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου) σε 1.577, δηλαδή συνολικά είχαμε 3.981 συμβάσεις εργασίας που έπαψαν να είναι πλήρους απασχόλησης!!

Συγκεκριμένα, μόνο την τελευταία ημέρα του Ιουνίου (30/6/2020) καταγράφηκαν πάνω από 36.500 απολύσεις, με τη μερίδα του λέοντος να εντοπίζεται στην Αττική, όπου συνολικά τον Ιούνιο το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν αρνητικό (στο -12.484).