Η αποτυχία του Επιτελικού κράτους- Το Υπ. Εσωτερικών αναθέτει τον Στρατηγικό σχεδιασμό του σε ιδιώτες

Εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (35569/10-6-2020), για κατάθεση οικονομικής προσφοράς ως 19.000 ευρώ, με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου για το πλαίσιο στρατηγικής του ΥΠΕΣ, σχετικά με τους τομείς και τα έργα αρμοδιότητάς του, στο Νέο ΕΣΠΑ («Εταιρικό Σύμφωνο 2021-27»).

Στο παράρτημα με τις προδιαγραφές αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό: «Το κείμενο που θα εκπονηθεί (σημ. από την ιδιωτική εταιρία) θα συμβάλλει στην επίσημη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων του ΥΠΕΣ………..

Με την εκπόνηση του έργου αυτού θα ενημερωθούν κατάλληλα και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για το ρόλο που αυτό θα διαδραματίσει» ! ! !

Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν, αναθέτει την εκπόνηση πρότασης για τη μελλοντική δραστηριοποίησή του/Στρατηγική του σε ιδιωτικό φορέα. Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν και οι υπάλληλοί του για το τι έχουν να πράξουν…

Χαρακτηριστικότερη παραδοχή,

1) της ανυπαρξίας ικανού «επιτελικού» κράτους,

2) της μη εμπιστοσύνης στα στελέχη του υπουργείου (μεταξύ των οποίων 150 απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης…),

3) της υποτίμησης όλων των υπαλλήλων του υπουργείου, σε επίπεδο απλών διεκπεραιωτών, και

4) της γενικότερης αντίληψης του ρόλου του Υπουργείου ως τροχονόμου ανάθεσης μελετών και ενίσχυσης ιδιωτικών συμφερόντων, δεν νομίζω να βρίσκεται…

Οι αναμενόμενες από τον Μάρτιο ΕΚΛΟΓΕΣ στον σύλλογο υπαλλήλων του Υπουργείου χρειάζεται να διεξαχθούν άμεσα και οι ίδιοι οι υπάλληλοι να απαντήσουν για το πως εκτιμούν τον ρόλο τους σε αυτό και γενικότερα, στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ…

Από ανάρτηση στο Facebook του Kostas Papadimitriou