Το δικαίωμα του λόγου και της κριτικής σε καραντίνα στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Σε μια πρωτοφανή ανακοίνωση προς το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου προέβη ο Διοικητής του  επιχειρώντας να φιμώσει την φωνή των εργαζομένων

Σε αυτήν ειδικότερα αναφέρεται:

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε εργαζόμενο να προβαίνει σε δηλώσεις προφορικές ή έγγραφες στα Μέσα Ενημέρωσης που αφορούν στη διαχείριση “ύποπτων” ή επιβεβαιωμένων περιστατικών του νέου κορονοϊού”.

Προφανώς ο Διοικητής του Λαικού νομίζει ότι η εξουσία του ξεπερνά και αυτή του συντάγματος της χώρας όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ορίζει ότι: Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.

Βεβαίως ο δημόσιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί εχεμύθια αλλά όχι να μην εκφέρει άποψη .

Βλέπε και Αρθρο 26 του Ν3528/07  Εχεμύθεια

  1. Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών.
  2. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων.
  3. Μαρτυρία ή πραγματογνωμοσύνη για θέματα απόρ­ρητα επιτρέπεται μόνο με άδεια του οικείου Υπουργού.