Επιτέλους!!. Κατατέθηκε η τροπολογία από το ΣΥΡΙΖΑ για την Ένταξη των Υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ!!.

Κατατέθηκε ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σ/ν του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, «Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α’ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α’ 45)» Το σ/ν είναι έτοιμο για συζήτηση στη Βουλή.

ΘΕΜΑ: «Άμεση ένταξη του συνόλου του προσωπικού των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), του προσωπικού των Νομικών Προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα”.

Β. Τροπολογία- Προσθήκη

Τροποποίηση του στοιχείου 31 της υπ’ αριθμ. ΥΑΦ10//2011 (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929 – ΦΕΚ Β’/2778/2011 – Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», ως εξής:

Υπάγονται στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

Α) Νοσηλευτικό, παραϊατρικό, φαρμακευτικό και το πάσης φύσεως προσωπικό, που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε κλινικές, εργαστήρια, τμήματα και μονάδες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Β) Προσωπικό, που εργάζεται στις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.

Γ) Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) (οδηγοί, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες).

Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ και καταλαμβάνει όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, και αυτών του Δημοσίου, που είχαν προσληφθεί προ του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 2 του ν. 3865/2010».

Πλέον, με τη κατάθεση της τροπολογίας στο σ/ν που βρίσκεται στη Βουλή, με την ψήφιση της και την ενσωμάτωση της τροπολογίας στο σ/ν ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ θα ενταχθούν στο καθεστώς των ΒΑΕ, με αναδρομική ισχύ, όπως ζητάμε.

Καλούμε τη Κυβέρνηση της Ν.Δ να κάνει αποδεκτή τη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και να την ψηφίσει, υλοποιώντας έτσι ένα διαχρονικό και ΔΙΚΑΙΟ αίτημα ΟΛΩΝ των Υγειονομικών.

Κ. Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα να αποδείξετε έμπρακτα ότι οι δηλώσεις σας για τους «ήρωες με τις πράσινες και λευκές μπλούζες», και οι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για την αναγνώριση του έργου μας δεν είναι ευκαιριακές, αλλά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και τις πιστεύετε.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ.

ΜΑΣ ΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!.

One comment