Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 17/12/2019 και τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών για το 2020

Η γραμματεία των ΣΥΝΕΚ δημοσίευσε το Ενημερωτικό του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή στις 18/12/2019 με Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 17/12/2019 και τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών για το 2020 για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Σύμφωνα μ αυτό :

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Αναγνωρίστηκε συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για ΔΔΕ.
 2. Αναγνωρίστηκε συνάφεια αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου για ΔΔΕ.
 3. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007.
 4. Έγιναν δεκτές 3 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, με τις οποίες ζητούν να παραιτηθούν, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως ισχύουν με την αντικατάσταση της παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) και την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11-05-2016),

2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007),

3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/31-10-2014).

 1. Συζητήθηκαν δέκα θετικές εισηγήσεις, που αφορούν σε αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης, οι οποίοι ζητούν μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.& Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. & των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-5-2016) και την αριθμ.100513/Ε2/17-6-2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (Τμήματα Γ΄) και της Δ/νσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) καθώς και σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 (τ.Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους. Εξ αυτών αποδεσμεύτηκαν οι 8 και απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις ως εκπρόθεσμες. Μειοψηφήσαμε στις περιπτώσεις αυτές.
 2. Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν ανάκληση μετάταξης από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επαναφορά τους σε θέση εκπαιδευτικών. Ζητήσαμε να γίνουν δεκτές οι ανακλήσεις μετάταξης.
 3. Απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις με επανεξετάσεις και ενστάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκε 1 κατά προτεραιότητα απόσπαση με βάση το άρθρο 151 του  ν.4600/2019. Τονίσαμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα να δίνονται και στα ζευγάρια εκπαιδευτικών η δυνατότητα απόσπασης κατά προτεραιότητα.
 4. Συζητήθηκε και ικανοποιήθηκε 1 επανεξέταση αίτησης μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2018-19. Τονίσαμε για άλλη μια φορά την δήλωση που είχαμε διατυπώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση για το σοβαρό αυτό ζήτημα! Θέση της ΟΛΜΕ είναι να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς.
 5. Σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης για το 2020 έχουν υποβληθεί 7127 αιτήσεις που κατανέμονται ως εξής:
ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 6272
ΣΜΕΑΕ 183
ΚΕΣΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 76
ΜΕΤΑΘ. ΜΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ-BRAILLE 13
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 355
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 177
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7127
 1. Στα Μουσικά Σχολεία τα οργανικά κενά είναι 88 για τις Γενικές Ειδικότητες και 1089 για τις Μουσικές Ειδικότητες. Για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία τα κενά είναι συνολικά 53 και για τα Διαπολιτισμικά τα οργανικά κενά για τις μεταθέσεις είναι 19. Όλα τα κενά είναι εδώ
 2. Ανακοινώθηκαν οι μετατάξεις των 49 εκπαιδευτικών Δ.Ε. από κλάδο σε κλάδο (ΦΕΚ 2358/τ.Γ/ 17-12-2019). Δείτε Εδώ
 3. Σχετικά με τους διορισμούς στην ΕΑΕ ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες για την 1ΕΑ και την 2ΕΑ και αφορούν το διορισμό των 1041 ΕΕΠ/ΕΒΠ. Για την 3ΕΑ που αφορά τους εκπαιδευτικούς εξακολουθούν να υπάρχουν τα σοβαρά ζητήματα με το ηλεκτρονικό παράβολο, τις περιορισμένες θέσεις των κοινών ειδικοτήτων και γενικότερα την τύχη των 2900 ενστάσεων! Μπαίνοντας πλέον στην εορταστική περίοδο με πολύ λίγες εργάσιμες ημέρες, δεν γνωρίζω πότε θα εξεταστούν ουσιαστικά και όχι τυπικά οι ενστάσεις αυτές για να ανακοινωθούν στις αρχές του 2020 οι οριστικοί πίνακες της 3ΕΑ!
 4. Οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας για 5250 μόνιμους διορισμούς το 2020, θα πρέπει άμεσα να συνοδευτούν με την προκήρυξη της Γενικής Εκπαίδευσης η οποία θα προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους εκπαιδευτικούς! Τα χρονικά περιθώρια δεν είναι πλέον απεριόριστα!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με αφορμή τις επερχόμενες γιορτές σας ευχόμαστε Καλές γιορτές σε εσάς και τις οικογένειές σας! Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές τους και ας χαρίσουν σ’ αυτούς που αγωνίζονται την ζωή που τους αξίζει!  Με Υγεία Αγάπη και Αλληλεγγύη!