ΕΝΥΠΕΚΚ – τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι μετά την έκδοση των υπ’αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεων του ΣτΕ

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επεξεργάστηκε βελτιωμένη αίτηση για τη χορήγηση από τον ΕΦΚΑ νέας συνταξιοδοτικής απόφασης (τροποποιητικής) μετά την έκδοση των υπ’αριθ. 1890 και 1891/2019 αποφάσεων της ΟλΣτΕ, την δίνει στη δημοσιότητα και καλεί τους συνταξιούχους να την καταθέσουν στον ΕΦΚΑ.

Ιδού η  νέα αίτηση της ΕΝΥΠΕΚΚ προς τον ΕΦΚΑ για τα εκκαθαριστικά τής προσωπικής διαφοράς

Αναδημ. από