Η ακραία νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα»της ΝΔ…συνεχίζεται και με τα Εθνικά σύμβολα

Η ακραία  νεοφιλελεύθερη  «κανονικότητα»της ΝΔ…συνεχίζεται.  Καταργεί αυτή τη φορά το δικαίωμα όλων των μαθητών να μπορούν να επιλεγούν ως σημαιοφόροι. Παρά του ότι η εκπαιδευτική κοινότητα αγκάλιασε τη δυνατότητα που προβλέπει το Π.Δ. 79/2017όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν με κλήρωση να φέρουν τη σημαία σε γιορτές και επετείους και παρά τις αντίθετες προβλέψεις των νόμων και της νομολογίας του ΣτΕ, το υπουργείο Παιδείας ζήτησε με εγκύκλιο(σ.σ. η εγκύκλιοι δεν καταργούν νόμους και Π.Δ.) από τις διοικήσεις των σχολείων να μην προβούν σε κλήρωση για την παρέλασητης 28ης Οκτωβρίου!

Το υπουργείο Παιδείας κατά το δοκούν και επιλεκτικά παίρνει υπόψη του τις αποφάσεις του ΣτΕ.Σ την προκειμένη περίπτωση με την2374/2018 753369 του ΣτΕ αποφαίνεται ότι «Η επίδοση στα μαθήματα δεν είναι αποφασιστικής σημασίας κριτήριο για την επιλογή του σημαιοφόρου στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η δε ενεργός σχέση των μαθητών του δημοτικού σχολείου με τα εθνικά σύμβολα δεν συνάπτεται προς τους βαθμούς τους αφού η συμμετοχή στις παρελάσεις και η παράσταση στη σημαία συνδέεται πρωτίστως με την ίδια την ιδιότητα του μαθητή ως μέλους της σχολικής κοινότητας…» Η κυβέρνηση της ΝΔ επαναφέρει τη βαθμολογία ως κριτήριο για την επιλογή σημαιοφόρων θεωρώντας τη σημαία ως έπαθλο και όχι αυτή να αποτελεί τιμή για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.

Η ΕΡΑ πρωτοστάτησε και υποστήριξε την κλήρωση μεταξύ όλων των μαθητών χωρίς αποκλεισμούς ως διαδικασία για τον ορισμό σημαιοφόρων και για λόγους και εθνικούς, μη κατανοώντας το «εθνικόν» να βασίζεται σε βαθμολογία,αλλά και για λόγους παιδαγωγικούς,γιατί ακόμα και από αυτές τις νομοθετικές διατάξεις της 30ετίαςπου θέλουν την αριθμητική βαθμολογία στο δημοτικό πουθενά δεν προκύπτει ότι στόχος αυτής πρέπει είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών, τέτοιος μάλιστα που να έχει έπαθλο το εθνικό σύμβολο.

Είναι φανερό ότι ο ανταγωνισμός και ο διαχωρισμός ακόμα και μαθητών δημοτικού σχολείου αποτελεί για τους νεοφιλελεύθερους της ΝΔ το βασικό τους πρόταγμα,έστω και αν έχουν να κάνουν με το εθνικό σύμβολο και την καθολικότητα που πρέπει αυτό να αποπνέει.

Η ΕΡΑ θα παλέψει να μην υπάρχει ακόμα ένα πισωγύρισμα σε διατάξεις που ούτε με το εθνικό καλό συνάδουν ούτε με την παιδαγωγική επιστήμη ούτε και με τη νομολογία του ΣτΕ.

Καλεί δε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να αντιταχθεί στο μέτρο που επιχειρεί να φέρει η ΝΔ και να την εξαναγκάσει να το πάρει πίσω.