Απαιτείται δραστική παρέμβαση που θα οδηγήσει σε πραγματική λύση και «ανάσα» τους χιλιάδες δανειολήπτες του ΤΠ&Δ

Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με τις   πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την ελάφρυνση των δανειοληπτών Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ), οφείλουμε να τονίσουμε τα παρακάτω

Η πρωτοβουλία φέρνει και επίσημα στο προσκήνιο το πρόβλημα χιλιάδων, δανειοληπτών του ΤΠ&Δ. Πρόκειται για οικογένειες που έκαναν το «λάθος» να εμπιστευτούν το Ελληνικό Δημόσιο για τη λήψη του στεγαστικού τους δανείου, και πλέον βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Η αναγνώριση όμως της κατάστασης δεν θα πρέπει να συνδυαστεί  με το πλαίσιο λύσεων, που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και όξυναν περαιτέρω το πρόβλημα. Η επιμήκυνση των δανείων με επιτόκια διπλάσια και τριπλάσια αυτών της αγοράς, ή η μερική καταβολή της δόσης, έχει πλέον αποδειχθεί ότι φορτώνουν τους δανειολήπτες με δεκάδες χιλιάδες επιπλέον τόκους οι οποίοι κεφαλαιοποιούνται και επί της ουσίας αυξάνουν το κεφάλαιο που καλείται να αποπληρώσει ο δανειολήπτης.

Τα δάνεια του Παρακαταθηκών ήταν συνδεδεμένα με το ύψος μισθοδοσίας του υπαλλήλου και η σχέση αυτή δεν μπορεί παρά να βρίσκεται και στον πυρήνα της λύσης που αναζητείται. Η μεσοσταθμική μείωση των μισθών κατά 38% καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την εξόφληση των αρχικών δανείων και απαιτείται κατά συνέπεια ο επαναπροσδιορισμός του ύψους αυτών.

Υπενθυμίζουμε πως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραμένει ένα αμιγώς Δημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με υψηλή κερδοφορία, χωρίς «κόκκινα» δάνεια, αφού η παρακράτηση της δόσης γίνεται απ’ ευθείας και πριν την καταβολή του μισθού των υπαλλήλων ή των συντάξεων. Η εγγυημένη κατά συνέπεια ροή εξόφλησης των δανείων δεν μπορεί να αγνοηθεί, ούτε φυσικά το ταμείο μπορεί να διεκδικεί την διατήρηση του ύψους της κερδοφορίας του, κινούμενο εκ του ασφαλούς και μεταφέροντας τα αποτελέσματα της κρίσης στο σύνολό τους στις πλάτες των δανειοληπτών.

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές, πως απαιτείται δραστική παρέμβαση που θα οδηγήσει σε πραγματική λύση και «ανάσα» τους χιλιάδες δανειολήπτες  του ΤΠ&Δ

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει:

  • Να επαναπροσδιορισθεί το υπόλοιπο του δανείου, βάσει των νέων μισθολογικών δεδομένων.
  • Να προσδιοριστεί – οριοθετηθεί το μέγιστο του συνολικού ποσού (ως ποσοστό επί του κεφαλαίου) που ο δανειολήπτης θα καταβάλει μέχρι την εξόφλησή του δανείου και ανεξάρτητα ρυθμίσεων που έχει κάνει.
  • Οι όποιες ρυθμίσεις που επιλεγούν δεν μπορεί να προβλέπουν κεφαλαιοποίηση τόκων για ρυθμίσεις στις οποίες αναγκάστηκαν να υπαχθούν οι εργαζόμενοι – δανειολήπτες κατά την περίοδο των μνημονίων.
  • Να διατεθεί μέρος των κερδών του ΤΠ&Δ έτσι ώστε να υπάρξει δραστική μείωση των επιτοκίων.

Να υπάρξει πρόνοια έτσι ώστε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις και οι δανειολήπτες που τα δάνεια τους, τιτλοποιήθηκαν και πωλήθηκαν σε κερδοσκοπικά funds με απαράδεκτες αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Θεωρούμαι απαραίτητη την διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του ΤΠ&Δ, και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο σε οποιαδήποτε σκέψη για εκχώρηση δραστηριοτήτων του στο ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι ανάγκη, ειδικά σε αυτό το ασφυκτικό κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, το ΤΠ&Δ να μεταβληθεί σε τράπεζα ειδικού σκοπού, προς όφελος των εργαζομένων, των ανέργων και των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, σε μια αναπτυξιακή προοπτική.